VERWACHT

6 januari t/m 4 februari 2024
Witte Vlag Kunstproject

White Flag Art Project
Vlaggen zijn de laatste tijd overal en ze (be)dekken soms een controversiële lading. In een
spontane performance stak kunstenaar Karin van der Molen vorig jaar een witte vlag op. Het
werd het begin van The White Flag Art Project. Een project dat dit jaar al uitmondde in grote
exposities in Essen en Cairo. In januari willen wij in Spaarndam de witte vlag hijsen als
thema voor een groepsexpositie en jullie uitnodigen deel te nemen met een werk. Daarom
iets over de achtergrond van het Witte Vlag Project. Het project gaat NIET over vlaggen of
nationalisme. Eerder dient de witte vlag als een symbool van overgave aan het niet-weten,
het wit als een plek om rond te dwalen en een kern van menselijkheid en empathie te
verkennen. De kunstenaars hijsen de witte vlag om ‘bij de problemen te blijven’. Als het
overgave betekent, dan is het overgave aan het onbekende, het omarmen van stilte en
wachten.
In de eerdere tentoonstellingen hebben de vier kunstenaars/initiatiefnemers (Karin van der
Molen (NL), Katharina Lökenhoff (D), Karem Ibrahim (EG, UK) en Pat van Boeckel (NL)) de
centrale vragen voor het project geformuleerd. Zoals: hoe gaan kunstenaars om met
hedendaagse uitdagingen, zoals het verlies van betekenis in een wereld die van crisis naar
crisis beweegt? Hoe kunnen we dringende mondiale dreigingen benaderen zonder
verwikkeld te raken in een web van meningen en niet te verdrinken in de waan van de dag?
Voel je je aangesproken door de artistieke mogelijkheden en betekenis van de witte vlag, als
reactie op de complexiteit van de huidige wereld, dan nodigen we je uit om deel te nemen
aan de groepstentoonstelling in Kunstcentrum de Kolk van 6 januari t/m 4 februari
2024.
Je kunt beelden van het Witte Vlag Project zien op Instagram: whiteflag_artproject en
Facebook: White Flag Art Project


————————————————————
10 februari t/m 10 maart 2024

————————————————–
16 maart t/m 14 april 2024
PATTY VAN HOFTEN EN HANS GRITTER
————————————–
20 april t/m 19 mei 2024
MARION KIEFT