activiteitenverslag 2018

Verslag activiteiten KC de Kolk 2018

Vrijwilligersexpositie

De Kolk draait geheel op vrijwilligers. De meeste van hen zijn zelf kunstenaar, professioneel of amateur. Als dank voor hun inzet maakten we in december – januari een groepstentoonstelling met hun werk. Op die manier bleef ook januari een goed bezochte maand in de galerie.

Winterworkshops

Evenals de twee vorige jaren organiseerden we in februari 4 workshops. De honoraria voor de kunstenaars/docenten werden dit jaar gedekt door een particuliere donatie.

De vier workshops  werden geleid door professionele kunstenaars, te weten: een workshop schilderen door Hanneke Langemeijer, een workshop Etsen door Cees Smit, een workshop Kintsugi door Didi Overman en een workshop Beeldhouwen in Speksteen door Johanna van Steen.

De workshops trokken tezamen 42 deelnemers zodat kosten en baten gelijk bleven.

De kwaliteit van de workshops was hoog en deze werd dan ook door de deelnemers zeer gewaardeerd.

 

Gastconservator en opening

Om een breder netwerk op te bouwen vroegen we ook dit jaar een gastconservator om het tentoonstellingsjaar te openen. In dit geval kunstverzamelaar Harrie Swaak. Hij stelde een expositie samen van drie gerenommeerde Haarlemse landschapskunstenaars: Helmuth van Galen, Alice Brasser en Ronald Ruseler. Het Haarlems Dagblad wijdde een groot artikel aan deze tentoonstelling.

 

Betaalbare Kunstbeurs

in juli en augustus hadden we twee solotentoonstellingen: een van Yura Karagjosova en een  van de Santpoortse kunstenaar Theo de Graaff.

Daarnaast, om aan te sluiten bij de jaarlijkse kunstmarkten in Spaarndam, programmeerden we een ‘betaalbare kunstbeurs’: werk van 7 verschillende kunstenaars.

Het werk varieerde in prijs tussen € 5,– en € 175,– en kon bij aankoop direct uit de expositie worden meegenomen.

Zoals altijd tijdens de kunstmarkten werd de galerie buitengewoon druk bezocht.

 

Het ‘Fleurig Vlieger Festijn’ dat we vorig jaar voor het eerst organiseerden

in het laatste weekend van de zomervakantie was zo’n succes, dat we besloten hebben er een traditie van te maken en dus organiseerden we opnieuw een

Workshop vliegers beschilderen

Door middel van een flyer uitgedeeld op de basisscholen en later door een huis-aan-huis bezorgde flyer werden de kinderen van het dorp uitgenodigd om in het laatste weekend van de zomervakantie in de galerie hun eigen vlieger te beschilderen. In totaal hebben 47  kinderen dat gedaan onder leiding van kunstenares Hanneke Langemeijer.

Op zondagmiddag werden alle vliegers tentoongesteld in de muziektent op de Westkolk. In optocht gingen we vervolgens naar het landje van ijsclub Nova Zembla. Het was een prachtig gezicht om de kleurige vliegers van de kinderen in de lucht te zien.

Aansluitend was er een bbq, ijs en limonade. Het was een waar vliegerfeest.

 

Overige exposities

Behalve deze bijzondere activiteiten waren er nog  meer prachtige tentoonstellingen:

Maart / april: Annebeth Kerlen, Stan Kerlen en Flip Lambalk,

April / mei: Thematentoonstelling IJsland met Yvanna Struys, Runa Thorkelsdóttir,

Baldvin Einarsson Loji Höskuldsson en Birna Björnsdóttir. en de fotografen Walter Blazer en Ben Cruissen.

Juli / augustus: twee solo tentoonstellingen: Yura Kazagjozova en Theo de Graaff.

September: Thematentoonstelling Indonesïe met Cora Samethini, Fredu Samethini en Merapi Obermayer.

Oktober: Thematentoonstelling Japan met Didi Overman, Maarten Hendrik en Yasutoshi Issibashi.

November / december: een solotentoonstelling van de gerenommeerde Haarlemse kunstenaar Jaap Ploos van Amstel

 

Zondagmiddagsalons

Halverwege alle tentoonstellingen, behalve in de maanden juli en augustus, organiseerden we een zondagmiddagsalon, waarin de kunstenaars iets over hun werk konden vertellen afgewisseld met muziek of poëzie.

Meerdere muzikanten, een dichter en twee sprekers verluchtigden de salons.

Keer op keer waren het intieme, geanimeerde gebeurtenissen. Ze werden steeds bezocht door twintig tot veertig mensen die geïnspireerd naar huis gaan.

 

Vrijwilligers

Inmiddels werken zo’n 18 vrijwilligers mee aan het succes van de Kolk. Onder wie maar liefst 4 fotografen; zij verzorgen de verslaglegging (in woord en beeld) van alle activiteiten.

Tezamen zorgen de vrijwilligers voor de bemensing van de galerie tijdens de openingsuren.

PR, website, programmering, administratie, inrichten exposities, huishoudelijke en andere klussen worden door deze bevlogen groep mensen verricht.