MISSIE

Missie: Het bevorderen van een Cultureel Leven in Spaarndam.
Exposities Kernactiviteit van Kunstcentrum de Kolk is het organiseren van maandelijks wisselende exposities van een of meerdere kunstenaars.
Zondagmiddagsalons Halverwege bijna elke expositieperiode organiseert de stichting, in samenwerking met de Oude Kerk, een zondagmiddagsalon met als doel de bezoekers direct in contact te brengen met de kunstenaars. Exposanten geven een korte toelichting bij hun werk afgewisseld met muziek of poëzie.
Voor het dorp en omgeving Het bestuur vindt het van groot belang om het bestaansrecht van het Kunstcentrum en het draagvlak daarvoor bij de bewoners van Spaarndam en directe omgeving, te vergroten door het organiseren van laagdrempelige culturele activiteiten voor jong en oud:
Een keer per jaar stelt de stichting de galerie enkele weken ter beschikking van amateurkunstenaars uit het dorp en abonnees van de nieuwsbrief.
Ten tijde van de jaarlijks kunstmarkten in Spaarndam wordt de galerie ingericht als ‘betaalbare kunstbeurs’, een groepstentoonstelling van professionele kunstenaars die elk 4 werken mogen exposeren waarvan drie onder de € 500
Jaarlijks wordt de galerie, tussen twee exposities door, een week lang ingericht met werk van kinderen van een van de twee scholen uit Spaarndam; werk dat zij gemaakt hebben in een workshop georganiseerd ism met KC de Kolk

Workshops Al een aantal jaren na elkaar organiseert de stichting in februari winterworkshops voor volwassenen.
In de meivakantie een workshop voor kinderen
Aan het eind van de zomervakantie een vliegerfestijn voorafgegaan door een workshop vliegers beschilderen en diverse activiteiten voor de basisscholen van Spaarndam.
Deelnamekosten voor deze workshops worden zo laag mogelijk gehouden om ze bereikbaar te houden voor iedereen die geïnteresseerd is.
Vrijwilligers KC de Kolk wordt geheel gerund door team van vrijwilligers. Samen slagen zij erin kwalitatief hoogstaand werk te tonen en zodoende de vaste lasten te bekostigen uit de omzet van de galerie. Niemand ontvangt voor zijn inzet een vergoeding behalve 10 % korting op elke aankoop in de galerie.
Fondsenwerving: De stichting streeft ernaar de vaste lasten te bekostigen uit de verkoop van in consignatie gegeven kunstwerken.
Jaarlijks verstuurt de stichting via haar mailingbestand een oproep voor het doneren van een ‘vriendenbijdrage’ Donateurs die meer dan € 50 bijdragen ontvangen eveneens 10% korting op aankopen in de galerie
Naast donaties van particulieren werden incidenteel subsidies verleend door: de gemeente Haarlemmerliede, Het Prins Bernhard fonds, Het NUT-fonds en het Spaarndamfonds.
Publieksbereik: De stichting brengt haar activiteiten onder de aandacht van het publiek door: – het verspreiden van persberichten in lokale media en omroepen – het maandelijks versturen van een nieuwsbrief aan eigen mailinglijst – via sociale media – publicatie in de kwartaaluitgave van Het Dorpsorgaan.