MEI/JUNI | Inge van den Thillart & Johan Breuker

17 apr 2017 | Illustratie, Landschap, Tweedimensionaal

 

Expositie ‘TEKENEND’ van Inge van den Thillart en Johan Breuker.
in KC de Kolk. 
Hoewel zeer verschillend, geeft het werk blijk van een heel sterk gemeenschappelijk streven: het zoeken naar schoonheid en verstilling.

Opening zaterdag 13 mei 2017 om 15.00 uur


Finnisage en salon zondag 11 juni 2017 om 15.00 uur

Tijdens de salon vertellen de kunstenaars over hun werk.Inge den Thillart draagt gedichten van eigen hand voor. De muziek wordt verzorgd door Bokke Rijpma en Richard Hakkenes

Bokke Rijpma Bokke Rijpma

 

Tekenen van Tijd
Het werk van Inge van den Thillart (1962) komt voort uit dwaaltochten en dagelijkse wandelingen door het landschap waarin zij woont, het rivierengebied.

Voor deze tentoonstelling ging zij op zoek naar ‘tekenen van tijd’. Op wat voor wijze had de tijd zich weten uit te drukken in het werk dat ze de afgelopen vijftien jaar maakte? Haar gedachten en mijmeringen hierover legde zij vast in een serie gelijknamige brieven. 

Deze reflectie was aanleiding voor een serie nieuwe etsen over het landschap en nieuw werk over het onderwerp ‘in den beginne’. Deze werken in combinatie met een aantal van de brieven en eerder werk zijn te zien in deze tentoonstelling.

De gemaakte keuze getuigt van een voorliefde voor werken die een zekere verstilling en tijdloosheid ademen.

WaterEnRietEtsToyobodruk

InDenBeginneRingNylonMinolta DSC
Tekenpassie
Johan Breuker (1942) gaat in zijn tekening uit van landschappelijke onderwerpen. Daarbij richt hij de laatste drie jaar zijn aandacht op minder opvallende natuurlijke plekken. Groene en bescheiden gebieden waar zijn oog wordt getroffen door details die ontroeren en de fantasie prikkelen.

Doel is niet de getrouwe weergave van de waarneming maar het oproepen van stemmingen en emoties die achter de werkelijkheid liggen.

De constante drijfveer achter zijn werk is het avontuurlijke tekenproces zelf en het verlangen om middels zijn werk tekens van verstilling en troost van schoonheid op te roepen. 

Betoverd licht 2017 houtskool, pastel, gouache, papier 40 x 50 cm

 

Deja Vue 2016 houtskool, pastel, gouache, papier 40 x 50 cm

foto's expositie Ine Koger :

INGE DEN THILLART

JOHAN BREUKER

 

MEISJES IN DE GALERIE

BEZOEKER

AD BRAND

openingswoord Ad Brand :

Dames en heren: hartelijk welkom in Kunstcentrum de Kolk dat al bijna 10 jaar bestaat in dit mooie Spaarndam en dat alleen maar kán bestaan door de belangeloze inzet van vrijwilligers. Elke cent die er binnenkomt gaat naar de instandhouding en verbetering van dit prachtige initiatief.

 

Ik ben Adriaan Brand en mij is gevraagd om iets te zeggen bij deze opening. Dat doe ik graag.

 

Wij stellen aan u voor Inge van den Thillart en Johan Breuker met hun expositie ‘Tekenend

 

 

Inge van den Thillart is voor ons op zoek naar ‘Tekenen van Tijd’ terwijl het werk van Johan  Breuker ons meeneemt naar de stemming die vooral de minder opvallende natuurlijke plekken in het landschap bij hem oproepen.

Zo wordt het resultaat van hun werk meteen ons medium, een spiegel die ons wordt voorgehouden en die ons uitdaagt om te kijken met hun ogen. En met onze eigen belangstelling, persoonlijkheid en geschiedenis.

Wat zowel voor hen als voor ons geldt: wat je ziet ben je zelf. Zo leert kunst ons niet alleen maar te kijken maar ook iets over ons zelf…

 

Als je je verdiept in wat ze beiden zeggen over het eigen werk, kom je woorden tegen als ‘verstilling, schoonheid, tijdloosheid’ en zelfs ‘troost’. Ze vinden hun onderwerpen buiten: Inge tijdens haar vele wandelingen in het rivierengebied en Johan aanvankelijk in tuinen, maar later ook en gaandeweg meer in het buitengebied. Voor mij geldt dat in beider werk, op volstrekt verschillende manieren, de stilte voelbaar wordt, ja hoorbaar. Ergens in mijzelf. Maar er is meer. Want tegelijkertijd stel ik me voor dat er vogels zijn, verkeer in de verte, op de weg, het water en in de lucht. Maar we concentreren ons op dat ene punt, we kijken mee en gaan zelf ook op in het landschap en wat dat ons te zeggen heeft of te zeggen had. Het is voor ons gelezen en wij lezen mee.

 

 

Dat brengt mij op hun beeldtaal.

 

Inge zoekt in haar werk de tekenen van de tijd die in ieder landschap te vinden zijn. Je ziet ze terug in licht en donker, in onregelmatige curven als van een seismograaf, in geïsoleerde gebroken stoeptegels, in wat de rivier achterlaat. Ze verzamelt haar impressies in schetsen, foto’s filmpjes, verzamelingen. En in woorden, want zoals je een beeld kunt losmaken uit de eigen omgeving om het een diepere lading te geven, zo kun je dat ook met het woord; neergelegd in een gedicht, in grafiek of zelfs in een ring! Ze zoekt de taal van de tijd. De tekst in haar werk suggereert taal, taal stelt je in staat je verhaal te vertellen tussen vroeger en nu, nu en straks, oerbegin en definitief einde. Het een is er niet zonder het ander. Let er eens op hoe zij de woorden in den beginne zo rangschikt  dat ze resulteren in begin n einde begin n einde. Hier wordt beeldende kunst ook literair en omvat de cyclus van alles wat bestaat.

U ziet de voorbeelden in grafiek, poëzie en ruimtelijk werk in de vorm van ringen.

 

Johan Breuker concentreert zich vanaf 2003 uitsluitend op tekenen. De zwarten en witten met een toefje kleur hebben plaatsgemaakt voor een rijk kleurgebruik met onverwachte harmonieën en dissonanten. De weidse panorama’s en de vormgeving van tuinen en parken maken plaats voor wat dichtbij ligt en op het eerste gezicht minder opvallend is. Hij komt steeds dichterbij…

Voorbij is de getrouwe weergave van de waarneming die hij neerlegde in zijn vele gedetailleerde schetsjes. Zijn schetsboekjes liggen hier ter inzage. Hij gaat op zoek met die schetsjes als uitgangspunt. Op zoek naar wat achter de waarneming ligt: een schat aan stemmingen, fantasieën en emoties. De verbeelding… En daarmee sluipt ook abstractie het werk binnen. En die is kenmerkend voor de beeldtaal in zijn huidige werk. Zo blijft het tekenen een avontuur en een zoektocht tegelijk. Een zoektocht die eindigt als zijn hand met het potlood of de houtskool de bestemming bereikt heeft die hij herkent zonder die van tevoren gezien te hebben. Zo werkt beeldende kunst…

 

En u heeft, jullie hebben dat gezien of gaan er nog eens goed naar kijken. Laat het inwerken, praat erover, wissel van gedachten met elkaar en met Inge van den Thillart en Johan Breuker.

Dat kan nu weer, want de expositie is geopend…