juni – juli | JAN PIETER VAN DEN BOS

13 jun 2022 | Nieuws

18 JUNI T/M 17 JULI

J A N   P I E T E R   V A N   D E N   B O S

ONDERWERELDRIVIEREN IN DE KOLK
ECHO’S VAN HEDEN VERLEDEN EN TOEKOMST
SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN DIE TE DENKEN GEVEN

Kunstwerken als vorm van brainstorming, van denkprocessen en gericht actief
denken aan dat wat nog niet is,
te zien in Spaarndam als dynamische presentatie van de rivier van de vergetelheid,
op zoek naar een zorgeloos kunstwerk in de vorm van actuele journalistieke werk
tekeningen en notities,
verwijzend naar een chronisch onvoltooid schilderkunstig oeuvre, abstract,
monumentaal, en sensitief,
een kunst die weliswaar tot de werkelijkheid behoort maar tegelijk iets anders
verborgen houdt, opgedragen aan de alle wateren voedende mythische onderwereld
rivier de Styx.

visuele meditaties over het menselijk leven, het ont-dekken van de werkelijkheid en het telkens opnieuw denken van de dingen

Het is ons een eer het werk van deze bijzondere kunstenaar te mogen exposeren
Wij nodigen u dan ook graag uit voor de feestelijk opening op
zaterdag 18 juni om 16.00 uur

Van den Bos noemt zichzelf een zwerver met als enige vaste verblijfplaats zijn eigen meerjarenplanning . Al veertig jaar lang trekt hij met deze meerjarenplanning een strak spoor in zijn leven dat hij zijn ‘onderzoek’ noemt: verkenning van eeuwenoude denksporen met wisselende invalshoeken en gezichtspunten vertaald met behulp van verschillende technieken verdeeld in vijf delen.

“La passion de Styx” is geϊnspireerd door de niet meer bestaande , maar wel beschreven, indertijd wereldberoemde schilderijen van Polygnotos , de godin Styx en de 92 metopen van de Athena tempel op de Akropolis van Athene.
Een zelfde aantal schilderijen, per stuk als een echo uit het verleden vernoemd naar een held of een god, stel ik hiervoor in de plaats met het Parthenon als beeld voor ogen.