BESTUUR

Bestuur Stichting KC de Kolk :

Voorzitter:               Johanna van Steen
Secretaris:              Wiertine Toppen
Penningmeester:    Rudolph Grabijn