ANBI

 

Kunstcentrum De Kolk heeft de status van een culturele ANBI  : RSIN 8186.07.890

Wat is een ANBI-status precies ?

ANBI staat voor : Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status is inmiddels toegekend aan meer dan 60.000 stichtingen.

Vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

Giften zijn voor donateurs aftrekbaar van de belasting.

Voor donateurs van culurele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen , mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De ANBI-status fungeert ook als een “keurmerk”

Onze ANBI-status werkt ook als een soort “keurmerk” : Het geeft namelijk aan dat we aan bepaalde criteria voldoen. Hierdoor zijn we voor  (potentiële) subsidieverstrekkers, fondsen en donateurs een betrouwbare partij.

 STATUTAIRE DOELSTELLING

DE JAARREKENING OVER 2022

DE JAARREKENING OVER 2021

DE JAARREKENING OVER 2020

DE JAARREKENING OVER 2019

DE JAARREKENING OVER 2018